Francis Bacon

sunting Oktober 2018 dalam Lentera Hati
Jika kita memulainya dengan kepastian, kita akan berakhir dalam keraguan, tetapi jika kita memulainya dengan keraguan, dan bersabar menghadapinya, kita akan berakhir dalam kepastian.- Francis Bacon -
:D Best Regards :D
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.